Βι¶ΉΤΌΕΔ

Health and Dental Insurance


What Βι¶ΉΤΌΕΔ Students Need to Know

The Province of New Brunswick, Βι¶ΉΤΌΕΔ and Βι¶ΉΤΌΕΔ Student Union (Βι¶ΉΤΌΕΔSU) have worked to provide students of the College a comprehensive approach to Health and Dental insurance.